top of page
Akord Kvint.jpeg

Kurs og seminarer 

Over 10.000 lærere, forskolelærere, assistenter, foreldre, studenter og arbeidstagere har fulgt seminarer jeg har holdt i inn - og utland.

Jeg har arbeidet med musikk med egne barn fra de ble født og med andres barn fra de var noen måneder gamle. Jeg har lang

erfaring med å arbeide med barn i barnehage og i grunnskole, og jeg har arbeidet med voksne i alle aldre og med pensjonister.

I lengre perioder har jeg arbeidet med musikk i psykiatrien.

Jeg har også hatt gleden av å arbeide med barn med spesielle behov.

 

Målgrupper:​

• Barnehager

• Skoler

• Musikk - og kulturskoler

• Spesialskoler

• Psykiatriske institusjoner

• Sykehjem - aldershjem

• Sykehus

• Bedrifter

• Private arrangement

Under                            kan du lese tilbakemeldinger fra ulike seminarer.

Kontakt oss for skreddersydde tilbud.

Tilbud på musikkinstrumenter, lydutstyr og seminarer:

 

bottom of page